Rosenmetoden

Rosenmetoden

En mjuk, lätt men ändå distinkt kroppsberöring som går på djupet, berör och öppnar upp ditt inre. Rosenmetoden arbetar på att lösa upp muskelspänningar och låsningar i andningen för att frigöra känslorna som ligger bakom, får sår att läka och på så sätt finna den sanna människan bakom muskelpansaret.

Rosenmetoden ger ökad rörlighet, förbättrad andning och cirkulation, ökad kroppsmedvetenhet och fördjupad självkännedom. Hela din kapacitet får en möjlighet att komma fram. Rosenmetoden tar fram och frigör kraften inom dig. Rekommenderas vid spända stela värkande muskler, cirkulationsrubbningar, huvudvärk, trötthet, stress, oro och sömnsvårigheter samt när du vill utvecklas och mår bra.

Pris Rosenmetoden

90 min inklusive chakrabalansering

Återbud senast 24 timmar annars utgår full ersättning

Bilder Rosenmetoden