Halsbehandlingar

chakrametoden

Halsbehandling

En djupgående massage som löser upp gamla spänningar och sätter igång flödet.

60 min inklusive chakrabalansering

Återbud senast 24 timmar annars utgår full ersättning

Diafragmabehandling

När diafragman är spänd påverkar den andningen negativt och många går omkring och håller andan utan att veta om det. Denna djupgående massage frigör andningen och får djupa spänningar att släppa.

60 min inklusive chakrabalansering

Återbud senast 24 timmar annars utgår full ersättning