Chakrabalansering

chakrabalansering Chakrabalansering Innebär en balansering av kroppens 7 stora chakra. Alla obalanser, både fysiska och psykiska visar sig i vårt energisystem. Balans i chakrasystemet ger livskraft och hälsa, får dig att må bra, löser spänningar och gör dig medveten om blockeringar och begränsningar. Rekommenderas vid alla former av obalans.

Priser Chakrabalansering

Återbud senast 24 timmar annars utgår full ersättning

Chakrasystemet

chakra_illutstation Ordet chakra betyder hjul eller livshjul. Läran om chakrasystemet kommer från Indiens yoga och meditationstraditioner och är flera tusen år gammal. Människan är en energivarelse och vi kan se på chakrana som stora energicentraler. De sitter på framsidan alldeles utanför kroppen och de är en del av vår aura.

När vi mår bra och i balans så flödar vår energi, mår vi dåligt eller är sjuka så kan vi känna det i chakrasystemet, energin står stilla. Alla obalanser kan kännas i chakrasystemet. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.

Till varje chakra hör en bestämd färg, kroppsdel, körtel, sinne och element. Här följer en kort sammanfattning vad de olika chakrana relaterar till:

Första chakrat – Rotchakrat Första chakrat relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet och stabilitet. Färg: Röd. Kroppsdel: Fötter, ben, skelett och ändtarm. Körtel: Binjurar (adrenalinproduktion).

Andra chakrat – Sexualchakrat Andra chakrat relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer. Färg: Orange. Kroppsdel: Bäcken, tarmar, njurar, blåsa, könsorgan och blindtarm. Körtel: Könskörtlarna (testiklar och äggstockar).

Tredje chakrat – Navelchakrat Tredje chakrat relaterar till personlig kraft, vilja, styrka, mod och självkänsla. Färg: Gul. Kroppsdel: Mage, galla, lever och mjälte. Körtel: Bukspottskörteln (reglerar matsmältningen).

Fjärde chakrat – Hjärtchakrat Fjärde chakrat relaterar till kärlek, medkänsla, förlåtelse och tacksamhet. Färg: Grön. Kroppsdel: Hjärta, lungor, diafragma och händer. Körtel: Thymus (immunförsvaret).

Femte chakrat – Halschakrat Femte chakrat relaterar till inre och yttre kommunikation, att höra sin inre röst och att uttrycka det som är sant. Färg: Blå. Kroppsdel: Hals, nacke, käkar, mun, tänder, svalg och öron. Körtel: Sköldskörteln (ämnesomsättningen).

Sjätte chakrat – Pannchakrat Sjätte chakrat relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsyn och klärvoajans. Färg: Indigo. Kroppsdel: Panna, ögon, näsa och hjärna. Körtel: Hypofys (reglerar körtelsystemet – hormonproduktion).

Sjunde chakrat – Kronchakrat Sjunde chakrat relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid. Färg: Violett. Kroppsdel: Skallen och centrala nervsystemet. Körtel: Tallkottkörteln (reglerar dygnsrytmen – mörker och ljus).

Bilder Chakrabalansering